Program Çıktıları

Program Çıktıları

• Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilmek.

• Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilmek.

• Bağımsız çalışabilmek ve sorumluluk alabilmek.

• Birlikte çalışmaya yatkın olabilmek.

• Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek.

• Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

• Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilmek.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors