Hakkımızda

Hakkımızda

Elektrik Mühendisliği Bölümünde Elektrik Makinaları ve Elektrik Tesisleri olmak üzere iki anabilim dalı bulunmaktadır. Devre ve kontrol sistemleri tasarımı, analizi, uygulama ve yorumlama, elektrik makinaları tasarımı ve kontrolü (analog ve sayısal), elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı ve güç kalitesi, akıllı şebekeler ve enerji yönetimi, yüksek gerilim uygulamaları, güç elektroniği ve güç kaynakları, doğrultucu-evirici uygulamaları, elektrikli ulaşım ve araçları, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgar enerjisi konularında gelişmeler izlenmekte ve proje bazlı konularda çalışmalar yürütülmektedir.Öğrenciler pratik deneyim kazanabilmek için labaratuarlarda güncel mesleki deneysel çalışmalar yapmaktadırlar. Yoğun olarak verilen kuramsal bilgiler, sahip olduğumuz 5 adet farklı laboratuvarla pratik bilgilerle bütünleştirilerek etkin ve uygulamaya yönelik elektrik mühendisliği eğitimi verilmektedir.

Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ve sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu enerji üretim, üretim planlama, iletim ve dağıtım şebekelerinin tasarımı, elektrik enerjisinin kontrolü ve elektrik makine tasarımı konularında danışmanlık ve proje hizmetleri verilmektedir. Ayrıca endüstri ve sanayi tesislerinin kontrolü ve otomasyon konularında da hizmetler sunulmaktadır.

Elektrik Mühendisliği Bölümü, mesleki ve etik kuralları özümsemiş, disiplinler arası ekip çalışmasına uyum sağlayan ve sürekli öğrenme gerekliliğini benimsemiş elektrik mühendisleri yetiştirmeyi hedef belirlemiştir. Bölüm öğrencileri Fakülte içindeki bazı bölümlerle (Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği) Çift Anadal programlarına (ÇAP) ve yurt dışındaki bazı üniversitelerle öğrenci değişim programlarına (ERASMUS) katılmaktadır.

Kadrosunda; 20 öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi ve 1 uzman bulunan ve evrensel boyutta ders program ve içerikleri sunulan bölümde öğretim süreleri, I. öğretimde ve II. öğretimde dört yıldır. 2015/2016 Eğitim-Öğretim yılında I. öğretim kontenjan 103 öğrenci ve II. öğretim kontenjan 103 öğrencidir.


TARİHÇE

Elektrik Mühendisliği Bölümü 1976 yılında Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi içinde kurulmuştur. Daha sonra KDMMA Akademinin 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı Kocaeli Mühendislik Fakültesine dönüştürülmesi üzerine bölüm bu fakülteye bağlanmıştır. 1992 yılından bu yana Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bölüm, Eylül 2009da Umuttepe Yerleşkesindeki yerine taşınmıştır ve yaklaşık 1500 m2 ( Merdiven ve koridor hariç) alan içerisinde derslik, öğretim elemanı odaları ve laboratuar olanakları ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Mühendislik Fakültesi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors