Öğrenci Dilekçe ve Formları

Öğrenci Dilekçe ve Formları

Öğrenci İşleri İş Akış Planı

Sınavlarda Uyulacak Kurallar

Genel Amaçlı Dilekçe

2018 Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi

İzinli Sayılma (Kayıt Dondurma) Dilekçesi

Kayıt Silme Dilekçesi

Mazeret (Özür) Sınavı Dilekçesi

Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi

Tek Ders Sınavı Dilekçesi

Yatay Geçiş Formu

ÇAP (Çift Anadal Programı) Başvuru Formu

Uyum Muafiyet Formu

YÖS İkamet Formu

Bitirme Tez Çalışması Formu

YÖK’ün 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu

Öğrenci Disiplin Soruşturmaları Örnekleri

EK-16 Staj Formu
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors