Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği


Duyuru Detayı

Başlık: "YARI ZAMANLI ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!"

Yayınlayan:
Arş.Gör.Dr. Murat ÜNLÜ

Duyuru Tarihi:
02 Ekim 2017

Duyuru Açıklaması:
Yarı zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerin, ek’te verilen başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra, başvuru formu, başvuru formunun altında istenilen belgeler ve bunlara ek 
olarak yeni onaylanmış not dökümünü (transkript), aşağıda belirtilen gün ve saatlerde, 
05 Ekim 2017 Saat 17:00 tarihine kadar Bölüm Burs Komisyonu’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Arş.Gör.Dr. Murat ÜNLÜ 
Perşembe  14:00-15:30 
Cuma         15:00-16:00 

Yrd.Doç.Dr. Şule KUŞDOĞAN
 
Salı           15:00-17:00 

Yrd.Doç.Dr. Gül KURT 

Cuma         14:00-15:00 

NOT : İmzasız olan yada kurşun kalem ile doldurulan başvuru formları geçersiz sayılacaktır. Lütfen formu doldururken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasına dikkat ediniz.
Ayrıca, üniversitemiz 17/08/2017 tarihli ve 2017/09 nolu toplantısında alınan 25 sıra sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden saat başı brüt 8.00 TL. ücret karşılığı kısmi zamanlı çalışacak öğrenci kontenjanları, çalıştırılacak yer ve işin niteliği birimler itibariyle belirlenmiş olup aşağıdaki listede belirtilmiştir. Öğrencilerin çalışma süresi haftada en fazla 15 saat olup, 01.09.2009 tarihinden itibaren Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları uyarınca çalıştırılacak öğrencilerde;      
1- Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Kocaeli Üniversitesi'nde kayıtlı öğrenci olmak,2- Disiplin cezası almamış olmak,      
3- Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,      
4- Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,      
5- Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,  
6- Kayıt donduran öğrenci ve yabancı öğrenci olmamak,  
7- Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, şartları aranmaktadır.  

Son başvuru tarihi : 05 Ekim 2017 

Duyuru Dosyası: