Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği


Duyuru Detayı

Başlık: "Bölümümüzde ÇAP yapan tüm öğrencilerin dikkatine..."

Yayınlayan:
Doç.Dr. Ali Bekir YILDIZ

Duyuru Tarihi:
17 Mart 2017

Duyuru Açıklaması:
ÇAP yönetmeliğinin aşağıda belirtilen 8/3 maddesi gereğince, Bölümümüzdeki tüm ÇAP öğrencilerinin I. anadaldaki GNO notlarını gösteren belgeleri, Bana 30.03.2017 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.


ÇAP yönetmeliği 8/3 Maddesi
Her yarıyıl sonunda bölümlerin ÇAP danışmanları tarafından, birinci anadaldaki ÇAP öğrencilerinin yarıyıl sonu not ortalamaları ilgili yönetim kuruluna sunulur. Lisans öğrencilerinin ÇAP’a her iki anadala devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri için her yarıyıl sonu itibarı ile birinci anadala ait GNO’nun en az 2.50 olması şartı aranır. Ancak, tüm ÇAP süresince birinci anadala ait en fazla bir yarıyıl olmak üzere GNO’sı 2.50’nin altında kalan öğrencilere ilgili fakülte/yüksekokul tarafından uyarı yazısı yazılarak programa devam etme hakkı tanınır. Uyarının yapıldığı yarıyılı takip eden yarıyılda da bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile ÇAP programından çıkarılır. Öğrenciler, ÇAP programını kendi istekleri üzerine ve ilgili yönetim kurulu kararı ile istediği zaman bırakabilir. ÇAP'tan iki dönem üst üste ders almayan öğrenci, ÇAP'a devam edemez.