Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği


Başkan İletisi


Bölüm Başkanı Prof.Dr. Nurettin ABUT

KOÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, yarım yüzyıla yaklaşan deneyim ve birikimi ile ülkemiz ve insanlığa üç önemli çıktı ile katkı yapmaktadır. Nitelikli, bilgi donanımlı ve bunları yararlı uygulamalara dönüştürebilen Elektrik Mühendisleri yetiştirmektedir. Konusunda uzman, deneyimli ve birikim sahibi dinamik, araştırma odaklı akademisyenleri ile, bulunduğu sanayi-ticaret bölgesi, ülkemiz ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan bilgi üretimi-paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Bölümümüz, araştıran-bilgi üreten ve bunu paylaşabilen çalışmalar ile ülke teknoloji ve ekonomisine katkılar sunan misyonu ile köklü bir kurum olarak ülke kalkınmasında ve teknoloji yarışında önemli rol üstlenmektedir.

Saygılarımla
Prof.Dr. Nurettin ABUT
Bölüm Başkanı