Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Prof. Dr. Nurettin ABUT


KOÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, yarım yüzyıla yaklaşan deneyim ve birikimi ile ülkemiz ve insanlığa üç önemli çıktı ile katkı yapmaktadır. Nitelikli, bilgi donanımlı ve bunları yararlı uygulamalara dönüştürebilen Elektrik Mühendisleri yetiştirmektedir. Konusunda uzman, deneyimli ve birikim sahibi dinamik, araştırma odaklı akademisyenleri ile, bulunduğu sanayi-ticaret bölgesi, ülkemiz ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan bilgi üretimi-paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Bölümümüz, araştıran-bilgi üreten ve bunu paylaşabilen çalışmalar ile ülke teknoloji ve ekonomisine katkılar sunan misyonu ile köklü bir kurum olarak ülke kalkınmasında ve teknoloji yarışında önemli rol üstlenmektedir.



Saygılarımla
Prof.Dr. Nurettin ABUT
Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanı



Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors