Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Prof. Dr. Nurettin ABUT


KOÜ Elektrik Mühendisliği Bölümüne hoş geldiniz. Teorik altyapısı güçlü ve bunları uygulamakta başarılı mezunlar için mühendislik eğitimi vermekteyiz. Mühendisler yaşamda gerçek sorunlara somut çözümler üretirler. İnsanlık birçok sorununa akıllı ve ileri seviyede çözümler ararken onlara daha çok gereksinim duyacaktır. Bilim insanı veya elektrik mühendisi olmak için bundan daha uygun zaman ve olanağınız olamaz. Uluslararası ölçülerde Lisans (BsC), Yüksek Lisans (MsC) ve Doktora (PhD) eğitimi yapan bölümümüzü tanıtma heyecanı ve onuru ile bilgi paylaşımı yapmaktan mutluyum. Konusunda uzman, deneyimli ve birikim sahibi dinamik, araştırma odaklı 30 civarında akademisyen ve görevli ile, bulunduğu sanayi-ticaret bölgesinde, ülkemiz ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan bilgi üretimi-paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Nitelikli akademisyenlerimizle bilimsel aktiviteler yapmaktan sizler de kıvanç duyarsınız. Lisans ve lisansüstü eğitimize Üniversitemizin ve Fakültemizin farklı bölümlerinden de bilimsel açıdan güçlü çok sayıda akademisyenimiz destek vermektedir. Araştırma ve eğitim laboratuvarlarında öğrencilerini 21. yüzyıl bilgi ve donanımı ile yetiştirme hedefindedir.

Bölümümüzde 1400 Lisans, 130 Yüksek Lisans ve 30 Doktora öğrencisi ile ülkemiz ve bilim dünyasına nitelikli, bilgi donanımlı ve birçok mühendislik uygulama alanında araştırma-uygulama yeteneği kazandırılmaktadır. Ulusal ölçekte ülkemizin ilk 2 derecesinde olan bölümümüz sadece Elektrik Mühendisliği eğitimi veren 4 bölümünden biridir. Güç elektroniği, elektrik makineleri-transformotor kontrol ve tasarımı, elektrik tesisleri, yüksek gerilim iletim ve dağıtım hatları ve enerji şebekeleri, PLC, Lojik ve hareket kontrol sistemleri, elektrikli araç, güneş panel kontrol uygulamaları, enerji depolama gibi birçok alanda eğitim ve araştırma ile sonuçların yazımı, iletişimi ve sunum deneyimi yapılmaktadır.

Sanayi ve kamunun gereksinim duyduğu bilgi ve deneyim ile donatılmış, geleceği şekillendirecek girişimci ve bilgi tabanlı yeteneklere sahip mühendislerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu donanımla hem akademik dünya, hem kamu gereksinimlerine ve hem de özel sektör gelişimine yarayacak sonuçlar üretilecektir. Bölümümüz, araştıran-bilgi üreten ve bunu paylaşabilen çalışmalar ile ülke teknoloji ve ekonomisine katkılar sunan misyonu ile köklü bir kurum olarak ülke kalkınmasında ve teknoloji yarışında önemli rol üstlenmektedir.Saygılarımla
Prof.Dr. Nurettin ABUT
Elektrik Mühendisliği Bölüm BaşkanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors