Anabilim Dalları

Anabilim Dalları

Elektrik Makineleri Anabilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Nurettin ABUT (A.B.D. Başkanı) 2102 303 3508 abut
Prof. Dr. Ali Bekir YILDIZ 2088 303 3496 abyildiz
Prof. Dr. Bekir ÇAKIR 2101 303 3507 bcakir
Doç.Dr. Ersoy BEŞER 2074 303 3466 ebeser
Doç. Dr. M. Zeki BİLGİN 2097 303 3509 bilgin
Dr. Öğr. Üyesi Birol ARİFOĞLU 2099 303 3577 barif
Dr. Öğr. Üyesi Esra KANDEMİR BEŞER 2072 303 3497 esrakandemir
Dr. Öğr. Üyesi Murat ÜNLÜ 2074 303 34 71 muratunlu
Dr. Öğr. Üyesi Sabri ÇAMUR 2100 303 3506 scamur
Dr. Öğr. Üyesi Şule KUŞDOĞAN 2087 303 3494 kusdogan
Dr. Öğr. Üyesi Tarık ERFİDAN 2089 303 3484 tarik
Öğr. Gör. Dr. Abdülvehhap KAZDALOĞLU 2096 303 35 02 vahap
Arş.Gör. Mustafa ÇELİK 2016 303 3476 mustafa.celik
Arş. Gör. Onur KIRCIOĞLU 2066 303 3481 onur.kircioglu


Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Ayşen BASA ARSOY ( A.B.D. Başkanı) 2094 303 3500 aba
Prof. Dr. Bora ALBOYACI 2090 303 3498 alboyaci
Prof. Dr. Nuran YÖRÜKEREN 2093 303 3499 nurcan
Doç. Dr. Canan PERDAHÇI 2086 303 3495 perdahci
Dr. Öğr. Üyesi Erdal Mustafa YEĞİN 2071 303 3485 emy
Dr. Öğr. Üyesi Gül KURT 2085 303 3493 gul.kurt
Dr. Öğr. Üyesi Hasbi İSMAİLOĞLU 2095 303 3501 hasbi
Dr. Öğr. Üyesi Korhan KARAARSLAN 2075 303 3481 korhan.karaarslan
Dr. Öğr. Üyesi Necmi Cemal ÖZDEMİR 2084 303 3492 necmi.ozdemir
Arş. Gör. Alkım ÇAPAR 2014 303 3470 alkim.capar
Arş. Gör. Bilal CANOL 2015 303 34 72 bilal.canol
Arş. Gör. Ezgi ÜNVERDİ 2014 303 3470 ezgi.unverdi
Arş.Gör. Mehmet KAYA 2013 303 3468 mehmet.kaya


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors