Anabilim Dalları

Anabilim Dalları

Elektrik Makineleri Anabilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Nurettin ABUT (A.B.D. Başkanı) 2102 303 3508 abut
Prof. Dr. Bekir ÇAKIR 2101 303 3507 bcakir
Prof. Dr. Tarık DURU 2098 303 3572 tduru
Doç. Dr. Ali Bekir YILDIZ 2088 303 3496 abyildiz
Dr. Öğr. Üyesi Birol ARİFOĞLU 2099 303 3577 barif
Dr. Öğr. Üyesi Ersoy BEŞER 2074 303 3466 ebeser
Dr. Öğr. Üyesi Esra KANDEMİR BEŞER 2072 303 3497 esrakandemir
Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki BİLGİN 2103 303 3509 bilgin
Dr. Öğr. Üyesi Sabri ÇAMUR 2100 303 3506 scamur
Dr. Öğr. Üyesi Şule KUŞDOĞAN 2087 303 3494 kusdogan
Dr. Öğr. Üyesi Tarık ERFİDAN 2089 303 3484 tarik
Öğr. Gör. Dr. Abdülvehhap KAZDALOĞLU 2016 303 3476 vahap
Arş. Gör. Dr. Murat ÜNLÜ 2074 303 3471 muratunlu
Arş. Gör. Onur KIRCIOĞLU 2066 303 3481 onur.kircioglu
Arş. Gör. Seçkin ŞOLA 2015 303 3472 seckin.sola


Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
Adı   Soyadı Oda No Telefon E Posta (@kocaeli.edu.tr)
Prof. Dr. Ayşen BASA ARSOY ( A.B.D. Başkanı) 2094 303 3500 aba
Doç. Dr. Bora ALBOYACI 2090 303 3498 alboyaci
Doç. Dr. Nuran YÖRÜKEREN 2093 303 3499 nurcan
Dr. Öğr. Üyesi Canan PERDAHÇI 2086 303 3495 perdahci
Dr. Öğr. Üyesi Erdal Mustafa YEĞİN 2071 303 3485 emy
Dr. Öğr. Üyesi Gül KURT 2085 303 3493 gul.kurt
Dr. Öğr. Üyesi Hasbi İSMAİLOĞLU 2095 303 3501 hasbi
Dr. Öğr. Üyesi Necmi Cemal ÖZDEMİR 2084 303 3492 necmi.ozdemir
Arş. Gör. Dr. Korhan KARAARSLAN 2075 303 3481 korhan.karaarslan
Arş. Gör. Alkım ÇAPAR 2014 303 3470 alkim.capar
Arş. Gör. Ezgi ÜNVERDİ 2014 303 3470 ezgi.unverdi
Arş. Gör. Yunus Emre KESKİN 2010 303 3464 yunusemre.keskin


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors